W  ofercie  wypożyczalni  podstawowy  sprzęt  ogrodniczy  do  prac  w  ogrodzie  przydomowym.

Nazwa  sprzętu  oraz  stawki:

1 godzina

1 doba

Kaucja

pilarka  spalinowa  moc -   1,5kM – 2,2kM

10,00

80,00

100,00

kosa  spalinowa     moc -     1,5kM

10,00

50,00

50,00

kosiarka  spalinowa  moc-  5,5kM

8,00

50,00

100,00

wertykulator  elektryczny

15,00

80,00

100,00

nożyce  żywopłotowe  elektryczne

5,00

50,00

100,00

nożyce  żywopłotowe spalinowe

10,00

80,00

100,00

glebogryzarka  spalinowa  5-6kM

20,00

130,00

200,00

dmuchawa-odkurzacz do liści  spalinowy

5,00

50,00

150,00

opryskiwacz  ciśnieniowy

5,00

20,00

20,00

opryskiwacz  spalinowy

15,00

80,00

150,00

taczka  budowlana  i  ogrodnicza

2,00

10,00

50,00

wał  ręczny

5,00

20,00

20,00

-

Wszystkie  ceny  są  cenami  brutto za wynajem  bez  paliwa , oleju  i  innych   elementów  eksploatacyjnych  np. żyłka    kosy .

Wypożyczenia   sprzętu  w  sobotę   na  1 dobę  to  okres  naliczony   wypożyczenia  1,5 doby .

Przed   przyjazdem  do  wypożyczalni  upewnij  się  , że  sprzęt  jest  w  danym  dniu  dostępny .

OGÓLNY   REGULAMIN   WYPOŻYCZALNI

-klient  wynajmujący powinien  i  zobowiązany  jest  znać  zasady   obsługi  i  prawidłowo  jej  przestrzegać  oraz   posiadać wiedzę  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy wypożyczonym  sprzętem

-wynajmujący   wypożycza  sprzęt  na  własne  ryzyko i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne  straty  bądź  obrażenia , szkody  innych  osób  związanych  z  jego  użytkowaniem

-najemca  zobowiązuje  się  w  przypadku  uszkodzenia  sprzętu  pokryć  pełne  koszty  naprawy  wg rachunku  przedłożonego  przez  wynajmującego   lub  niezwłocznie   do  7 dni naprawić  sprzęt  na  własny  koszt  i  staranie

-zwrot  kaucji  za  wypożyczony  sprzęt  nastąpi  niezwłocznie   po  zwróceniu  sprzętu   w  stanie  nieuszkodzonym  i  czystym